Ce este atestatul la informatica?

______________________________________________________________________________

       Atestatul este un act prin care se confirma pregatirea de specialitate/profesionala dobindita de absolventii de liceu, cursuri de zi. El se elibereaza absolventilor claselor de matematica-informatica si matematica-informatica, intensiv informatica,care au promovat proba de specialitate prevazuta de prezenta metodologie, in conditiile prevazute:
  Atestatul se obtine dupa sustinerea si promovarea de catre candidati a unei probe de specialitate.

Competentele certificate in urma promovarii examenului de atestare profesionala sunt:

 • Pentru absolventii claselor de matematica informatica, intensiv informatica:
  1. Realizarea design-ului si structurii produselor soft necesare implementarii de: sisteme software, aplicatii software, baze de date, pagini WEB. (software orientat client)
  2. Particularizarea, configurarea si modificarea aplicatiilor software, in scopul adaptarii sistemelor informationale ale clientului.

 • Pentru absolventii claselor de matematica informatica:
  1. Realizarea managementului site-urilor WEB, sistemelor de operare a calculatoarelor
  2. Furnizarea facilitatilor de procesare a datelor, inclusiv a serviciilor suport

Proba de specialitate consta in:

 • proba practica: realizarea practica pe calculator a cerintelor din biletul extras in ziua probei. Biletul va cuprinde trei subiecte:
  1. un subiect privind Sistemele de Gestiune a Bazelor de Date
  2. un subiect de Programare
  3. un subiect vizind Sisteme de Operare sau abilitati de tehnoredactare, calcul tabelar sau prezentari PowerPoint.

 • proiect: prezentarea si motivarea teoretica a unui proiect (produs soft) realizat in timpul orelor de laborator, al ultimului an de studiu;      produsele pot fi realizate si in echipa (2 - 3 elevi) in functie de complexitatea proiectului.

  Coordonarea examenului de atestare a competentelor profesionale pentru absolventii claselor de matematica-informatica si matematica-informatica, intensiv informatica se asigura de Comisia Nationala de Evaluare si Certificare care se constituie anual si functioneaza in Ministerul Educatiei Cercetarii si Inovarii.
in cazul promovarii examenului de atestare a competentelor profesionale candidatul primeste un atestat.Atestatul se elibereaza de secretariatul liceului, in care a fost sustinut examenul, dupa promovarea de catre candidat a clasei a XII-a.Eliberarea atestatului nu este conditionata de promovarea examenului de bacalaureat.

Atestate VISUAL FOX PRO
Cele mai noi proiecte in visual fox pro 9....

Atestate HTML
Proiecte deosebite, de calitate in html....

Atestate Engleza
Proiecte in engleza de nota 10....

Atestate PowerPoint
Proiecte in powerpoint insotite de documentatie.....

Atestate WORD
Gama variata de proiecte in word.....

www.atestateinfo.com | Designed by RAZOR.1986 | Termeni si Conditii | PARTENERI: HostVision